De diverse lijsten

De organisatie maakt gebruik van een viertal lijsten, en wel de volgende:

1. Ranglijst 

Op deze ranglijst staan alle personen vermeld, die in de afgelopen drie jaar minimaal één keer aan dit toernooi hebben deelgenomen.

Na afloop van elk toernooi wordt deze lijst herzien en met de persoonlijke uitnodiging voor het volgende toernooi meegestuurd.

2.   Deelnemerslijst 

De deelnemerslijst is een lijst met namen in alfabetische volgorde van die personen die zich dit jaar hebben opgegeven voor het toernooi. Ook het adres, het telefoonnummer en de poule waarin men speelt staan hierop vermeld.

3.   Poule-indelingslijst

Op deze lijst staan de namen van de spelers die bij elkaar in dezelfde poule spelen in volgorde van speelsterkte. Ook staat hier vermeld in welke poule men speelt.

Tevens wordt hierop vermeld: het actuele moyenne, het aantal te maken caramboles in één set, het jaar wanneer voor het laatst werd, of eventueel voor het eerst wordt, deelgenomen, de promotie-en degradatiegegevens en de speeldata en het biljart waarop gespeeld wordt.

4.   Resultatenlijst

Op deze lijst worden de wedstrijdresultaten van alle deelnemers aan de voorrondes vermeld en op volgorde gezet van, in eerste instantie, het aantal behaalde setpunten en vervolgens, bij een gelijk aantal setpunten, op volgorde van het percentage moyenne en daarna pas op het percentage caramboles. Deze lijst wordt u na afloop van de voorrondes toegestuurd.

De 32 hoogst geplaatste spelers op deze lijst worden uitgenodigd om in de halve finale te gaan uitmaken welke acht spelers uiteindelijk de finale mag spelen.

Sponsoren
Facebook