Promotie en degradatiereglement

  1.Het algemeen gemiddelde wordt verkregen door het totaal aantal gemaakte caramboles
     te delen door het totaal aantal beurten en wordt vastgesteld tot in
     drie decimalen nauwkeurig.

  2.Als moyenne voor de bepaling van de setlengte wordt gehanteerd:

     a. het totale moyenne dat behaald is in het laatste jaar van deelname,
     mits hierin minimaal 10 sets zijn gespeeld.

     b. het actuele moyenne van spelers die actief deelnemen aan de driebandencompetitie
     of de persoonlijke kampioenschappen van de K.N.B.B.en het laatste jaar,
     meerdere jaren of in het geheel nog niet hebben deelgenomen aan het D.O.M.-toernooi.

  3.Een speler promoveert als zijn eindmoyenne hoger is dan het interval
     waarin hij speelde voor aanvang van het toernooi.

  4.Een promotie kan in hetzelfde seizoen niet geheel of gedeeltelijk ongedaan worden gemaakt.

  5.Een speler degradeert als hij tweemaal achtereen een eindmoyenne  behaalt
     dat lager is dan het interval waarin hij speelde.

  6.Het hoogste van deze twee gemiddeldes wordt dan het nieuwe moyenne.

  7.Men degradeert nooit meer dan 1 interval per jaar.

  8.Eenmaal deelgenomen hebbend aan dit toernooi, kan men uitsluitend via degradatie
     in een lager interval terecht komen, behoudens in bepaalde situaties.

  9.In uitzonderlijke situaties en in onvoorziene gevallen neemt de organisatie een beslissing.

 10.Deze beslissing is bindend en hiertegen is geen beroep mogelijk.

Sponsoren
Facebook