Spel-en arbitragereglement voorrondes

Als spel-en arbitragereglement worden de regels gehanteerd
die de K.N.B.B. heeft vastgesteld voor de spelsoort driebanden.
Hieronder staan daarvan enkele belangrijke punten vermeld.

1.Een carambole is geldig als de speelbal, alvorens, de derde bal te raken, ten minste drie,
al dan niet dezelfde, banden heeft geraakt en er verder geen fout is geconstateerd.

2.Ligt de speelbal vast aan band(en), dan mag niet rechtstreeks
via deze band(en) worden gespeeld.

3.Ligt de speelbal vast aan één of twee ballen, dan mag de speler kiezen uit:

a. het spelen via een niet vastliggende bal;

b. het ”van los spelen” van de speelbal via één of meer banden;

c. het op de acquits laten plaatsen van alleen de speelbal en de daaraan vastliggende bal(len).
De niet vastliggende bal wordt dus ongemoeid gelaten.

4.Het op de acquits plaatsen van de vastliggende ballen dient als volgt te geschieden:

-de speelbal op het benedenacquit.

-de rode bal op het bovenacquit.

-de andere bal op het middenacquit.

5.Is het voor de vastliggende bal aangewezen acquit versperd,
dan wordt die bal geplaatst op het acquit aangewezen voor de bal die
het eerstgenoemde acquit verspert.

6.Springen één of meer ballen uit, dan dienen alleen de uitgesprongen bal(len)
op de acquits te worden geplaatst zoals dat voor vastliggende ballen is omschreven.

7.Bij het uitspringen van één of meer ballen moet men er op letten
dat de uitgesprongen speelbal geplaatst wordt op het middenacquit.
Dit omdat de speler zijn beurt heeft verloren en de andere bal speelbal is geworden.
Als de andere bal uitspringt moet deze als speelbal worden opgezet; dus op het benedenacquit.

8.De spelers tellen tijdens de partijen hun eigen gemaakte caramboles
en schrijver is een op dat moment vrijgestelde deelnemer.

9.Bij het driebanden is het een ongeschreven wet dat iedereen melding mag maken
van het feit dat een biljarter voornemens is met de verkeerde bal te gaan stoten.
Dit geldt dus voor eenieder die dit opmerkt en moet worden gezien als sportieve plicht.

10.Mocht een speler duidelijk moeite hebben met het zelf tellen van zijn eigen gemaakte
caramboles dan kan worden verzocht of de schrijver of een andere deelnemer wil “meetellen”.

Sponsoren
Facebook