Wedstrijd reglement voorrondes

 

 1. Gespeeld wordt volgens het setsysteem.

2. Elke speler speelt 12 setjes in de voorronde ( oftewel 6 wedstrijden ).
    Normaliter komt dit per speler neer op 4 setjes per middag of per avond.

 3. Een wedstrijd bestaat dus uit twee sets, hetgeen betekent dat in een poule met
    4 deelnemers elke speler 4 setjes speelt tegen de andere 3 poulegenoten, 
    zodat iedereen in totaal 12 setjes speelt,
    met een setlengte behorend bij de speelsterkte van de speler.
    Winnaar van een set is die speler die het eerst de, voor hem of haar vastgestelde,
    setlengte heeft bereikt.
  
 4. Er is dus, normaal gesproken, geen “gelijkmakende beurt” in een set behalve,
    in het uitzonderlijke geval,
    wanneer de speler die van acquit gaat in één beurt zijn partij beëindigd.
    In dat geval heeft de tegenstander namelijk helemaal geen kans gehad
    zich te bewijzen en heeft hij nog wel het recht op de “gelijkmakende beurt”.

 5. De speler die van acquit gaat en de set wint heeft dus normaal gesproken,
    één beurt meer dan de verliezer.

 6. Er wordt “om beurten” begonnen, volgens de voorbedrukte tellijsten
    die al klaar liggen op het moment dat er gespeeld moet worden.

 7. De speler die van acquit gaat speelt met de wit-gemerkte bal.

 8. Bij de, direct daarop, volgende set wordt er niet meer “ingespeeld”.

 9. De spelers behouden, gedurende beide sets, dezelfde speelbal.

10. De spelers krijgen voor elke wedstrijd de gelegenheid om gedurende
     3 minuten het materiaal te “beproeven”.
     En dus niet voor elke set.

11. Mocht het spelen van twee sets achter elkaar voor een speler te vermoeiend zijn,
     dan is het uiteraard ook toegestaan om de sets, in overleg met de andere pouleleden,
     “om en om” te spelen.

12. Voor een gewonnen set wordt één setpunt toegekend.

13. Het moyenne wordt verkregen door het aantal gemaakte caramboles uit de gespeelde
     sets van een wedstrijd bij elkaar op te tellen en te delen door
     het totaal aantal beurten.

14. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een geklasseerde speler en een nietgeklasseerde speler.

15. Een geklasseerde speler is een speler die:

    a. op de ranglijst staat.
      Deze lijst heeft, in principe, behoudens uitzonderlijke gevallen,
      voorrang op de lijsten genoemd onder b: en c.

    b. een officieel driebandencompetitiemoyenne heeft van de K.N.B.B.

    c. een officieel P.K.-moyenne driebanden heeft van de K.N.B.B.

16. Voldoet men niet aan één van deze drie voorwaarden, dan is men niet
     geklasseerd.

17. De nietgeklasseerde spelers hebben een “N” achter hun naam staan in
     de kolom “opm” op de poule-indelingslijst, en hebben dus uiteraard
     ook nog niet eerder deelgenomen aan dit toernooi.

18. Van de niet geklasseerde spelers wordt het opgegeven moyenne tijdens de voorrondes,
     na 3 gespeelde sets, naar boven bijgesteld indien de bovengrens van het interval
     waarin men speelt overschreden is,
     of eventueel naar beneden indien mocht blijken dat hij of zij veel te hoog werd ingeschaald.

19. Mocht dit het geval zijn dan wordt dit, voor aanvang van de tweede speeldag van de voorronde,
     aan u medegedeeld en vanaf dat moment zal dan de setlengte overeenkomstig het dan geldende
     moyenne moeten worden gespeeld.

20. Voor aanvang van de finale wordt, bij de nietgeklasseerde spelers, de setlengte eveneens
     weer bijgesteld indien men in een hoger of lager interval uitkomt.

21. Van geklasseerde spelers wordt de setlengte voor de finale aangepast indien,
     na de voorronde, het totaalmoyenne hoger is dan de helft van het interval dat wordt overschreden.

22. Nadat de voorrondes zijn gespeeld, wordt een resultatenlijst opgemaakt,
     om te bepalen wie mag uitkomen in de finale.

23. Op de eerste plaats komt de speler met de meeste setpunten.
     Bij een gelijk aantal setpunten bepaalt, vanaf dit jaar, daarna het
     procentmoyenne de onderlinge volgorde.

24. Indien dit toevallig ook nog gelijk mocht zijn dan wordt pas gekeken naar
     het gegeven welke speler, procentueel gezien, de minste caramboles tijdens
     de voorrondes tekort is gekomen, ook wel genoemd het “percentage caramboles”.

25. De 32 hoogstgeplaatste spelers van deze resultatenlijst zullen worden
     uitgenodigd voor de finale om uit te gaan maken wie zich dit jaar
     de uiteindelijke winnaar van “Matthyvocker-toernooi”mag noemen.

26. De halve finale is dit jaar vastgesteld op: 23, 24, 25 en 26 april

27. Alle wedstrijden worden gespeeld in zaal-en biljartcentrum
     “De Oude Molen” aan de  Fazantstraat 35 te Haaksbergen.

 

Sponsoren
Facebook